Rasfoire documente

Decizia 373/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) şi (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 833 din 14-oct-2019

Decizia 457/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. d) teza întâi şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 833 din 14-oct-2019

Decizia 458/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 833 din 14-oct-2019

Decizia 257/2019 privind numirea domnului Gheorghe Sârbu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României

publicat in M.Of. 833 din 14-oct-2019

Decizia 258/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 833 din 14-oct-2019

Ordinul 1439/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.229/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 833 din 14-oct-2019

Ordinul 898/2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 833 din 14-oct-2019