Rasfoire documente

Ordinul 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019

publicat in M.Of. 832 din 14-oct-2019

Decizia 363/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 235 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 832 din 14-oct-2019

Decizia 438/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 832 din 14-oct-2019

Hotarirea 729/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidarea şi modernizarea stadionului Giuleşti «Valentin Stănescu», calea Giuleşti nr. 18, sector 6, Bucureşti''

publicat in M.Of. 832 din 14-oct-2019

Hotarirea 730/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Pavilion de medicină operaţională - politraumă în cazarma 1053 Craiova''

publicat in M.Of. 832 din 14-oct-2019

Hotarirea 733/2019 pentru modificarea art. 11 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare şi a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

publicat in M.Of. 832 din 14-oct-2019

Hotarirea 736/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Săcele, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 832 din 14-oct-2019

Hotarirea 737/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 170/2019 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 832 din 14-oct-2019