Rasfoire documente

Decretul 747/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Decretul 748/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Decretul 741/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Legea 182/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Legea 183/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Decretul 742/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Decretul 743/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Decretul 744/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Decretul 745/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Decretul 746/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Hotarirea 47/2019 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Hotarirea 48/2019 privind validarea unui mandat de deputat

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Hotarirea 49/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a romilor - 2019 - COM (2019) 406

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Hotarirea 50/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 22/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019

Hotarirea 750/2019 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

publicat in M.Of. 838 din 15-oct-2019