Rasfoire documente

Hotarirea 741/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Infrastructură bază aeriană - zona operaţională în cazarma 727 Feteşti''

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Hotarirea 740/2019 privind rechemarea şi numirea unui consul general

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Hotarirea 738/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Hotarirea 739/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea''

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Hotarirea 742/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Oboga, judeţul Olt

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Ordinul 1139/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Arsenal-Reşiţa - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Ordinul 1182/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Fabrica de Pulberi Făgăraş'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Ordinul 1183/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Ordinul 3271/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Ordinul 1402/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Ordinul 3270/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Fabrica de Pulberi Făgăraş'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Ordinul 1405/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Fabrica de Pulberi Făgăraş'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Ordinul 3268/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Arsenal-Reşiţa - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Ordinul 1409/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Arsenal-Reşiţa - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Ordinul 1179/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Ordinul 3269/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Ordinul 1422/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019

Hotarirea 746/2019 privind numirea unui consul general

publicat in M.Of. 836 din 15-oct-2019