Rasfoire documente

Hotarirea 743/2019 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 834 din 15-oct-2019

Hotarirea 744/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Toporu, judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 834 din 15-oct-2019

Hotarirea 745/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Movila Miresii, judeţul Brăila

publicat in M.Of. 834 din 15-oct-2019

Decizia 389/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, şi a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv''

publicat in M.Of. 834 din 15-oct-2019

Hotarirea 747/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei

publicat in M.Of. 834 din 15-oct-2019

Decizia 259/2019 privind eliberarea domnului Nelu Vasile Barbu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 834 din 15-oct-2019

Decizia 260/2019 privind numirea doamnei Maria Gabriela Zoană în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 834 din 15-oct-2019

Ordinul 1529/2019 privind modificarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

publicat in M.Of. 834 din 15-oct-2019