Rasfoire documente

Hotarirea 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene

publicat in M.Of. 82 din 01-feb-2019

Hotarirea 25/2019 privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 82 din 01-feb-2019

Decizia 503/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 213 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017

publicat in M.Of. 82 din 01-feb-2019

Decizia 615/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 29 alin. (1) şi alin. (1^1) şi art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 82 din 01-feb-2019

Hotarirea 37/2019 privind aprobarea actului adiţional nr. 5 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000

publicat in M.Of. 82 din 01-feb-2019

Ordinul 613/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2019

publicat in M.Of. 82 din 01-feb-2019