Rasfoire documente

Legea 179/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 829 din 11-oct-2019

Legea 175/2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 829 din 11-oct-2019

Decretul 733/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 829 din 11-oct-2019

Decretul 737/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 829 din 11-oct-2019

Legea 180/2019 pentru declararea zilei de 30 octombrie - Ziua pacientului cu arsuri

publicat in M.Of. 829 din 11-oct-2019

Decretul 738/2019 privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 30 octombrie - Ziua pacientului cu arsuri

publicat in M.Of. 829 din 11-oct-2019

Legea 181/2019 privind instituirea zilei de 12 octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene

publicat in M.Of. 829 din 11-oct-2019

Decretul 739/2019 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 12 octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene

publicat in M.Of. 829 din 11-oct-2019

Decizia 273/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) şi ale art. 421 pct. 2 lit. a) teza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 829 din 11-oct-2019

Decizia 376/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (5) din Codul penal

publicat in M.Of. 829 din 11-oct-2019

Ordinul 671/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 829 din 11-oct-2019