Rasfoire documente

Decizia 352/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 813 din 08-oct-2019

Decizia 375/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 813 din 08-oct-2019

Hotarirea 722/2019 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilul înscris la nr. MF 154589, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi

publicat in M.Of. 813 din 08-oct-2019

Decizia 76/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.663/2001 pentru exploatarea loessului în perimetrul Urziceni-Manasia, judeţul Ialomiţa, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea SOCERAM - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2008

publicat in M.Of. 813 din 08-oct-2019

Ordinul 501/2019 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2019-30 iunie 2019, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 813 din 08-oct-2019

Decizia 683/2019 privind stabilirea valorilor unitare ale compensaţiei pentru transportul feroviar public de călători şi a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul obligaţiei de serviciu public, pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2019, ca urmare a Ordonanţei Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi în conformitate cu bugetul Autorităţii pentru Reformă Feroviară pe anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite conform anexei de la Adresa MT-DE nr. 3.998/34.044/03.09.2019

publicat in M.Of. 813 din 08-oct-2019

Ordinul 1302/2019 privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ''Metrorex'' - S.A. pentru a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XVI contractual şi de a semna un act adiţional în acest sens

publicat in M.Of. 813 din 08-oct-2019

Ordinul 1477/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 813 din 08-oct-2019

Ordinul 2978/2019 pentru modificarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.765/2016

publicat in M.Of. 813 din 08-oct-2019