Rasfoire documente

Legea 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 811 din 07-oct-2019

Legea 164/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

publicat in M.Of. 811 din 07-oct-2019

Decretul 721/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

publicat in M.Of. 811 din 07-oct-2019

Decretul 722/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 811 din 07-oct-2019

Legea 166/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

publicat in M.Of. 811 din 07-oct-2019

Decretul 723/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

publicat in M.Of. 811 din 07-oct-2019

Legea 167/2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a

publicat in M.Of. 811 din 07-oct-2019

Decretul 724/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a

publicat in M.Of. 811 din 07-oct-2019

Hotarirea 714/2019 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a Organizaţiei Radio Free Europe/Radio Liberty, INC.

publicat in M.Of. 811 din 07-oct-2019

Hotarirea 716/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor imobile în suprafaţă totală de 105.392 mp, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Relocare spaţiu de servicii S3 la km 64 al A3 Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea, secţiunea Suplacu de Barcău-Borş''

publicat in M.Of. 811 din 07-oct-2019

Hotarirea 719/2019 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării unor activităţi de protocol în cadrul întâlnirii Comitetului Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului (COESA), organizată la Bucureşti în perioada 18-21 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 811 din 07-oct-2019

Ordinul 498/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

publicat in M.Of. 811 din 07-oct-2019

Hotarirea 3/H/2019 privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

publicat in M.Of. 811 din 07-oct-2019