Rasfoire documente

Metodologie din 2019 de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană

publicat in M.Of. 810 din 07-oct-2019

Ordinul 193/2019 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană

publicat in M.Of. 810 din 07-oct-2019

Decizia 134/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 810 din 07-oct-2019

Ordinul 552/2019 pentru completarea Ordinului ministrului cercetării şi inovării nr. 677/2018 privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi a normelor de aplicare a acestora

publicat in M.Of. 810 din 07-oct-2019

Ordinul 567/2019 privind încetarea aplicabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii nr. 66/2012 pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale ''Victor Babeş''

publicat in M.Of. 810 din 07-oct-2019

Decizia 32/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită aplicabil creanţelor stabilite în favoarea autorităţilor publice cu titlu de despăgubiri civile datorate de cadrele militare în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, ca urmare a soluţionării acţiunii civile în cadrul unui proces penal

publicat in M.Of. 810 din 07-oct-2019

Decizia 21/2CN/2019 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2019-2023

publicat in M.Of. 810 din 07-oct-2019