Rasfoire documente

Hotarirea 47/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind situaţia actuală a politicii comune în domeniul pescuitului şi consultarea referitoare la posibilităţile de pescuit pentru 2020 - COM (2019) 274 final

publicat in M.Of. 816 din 08-oct-2019

Hotarirea 48/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE - COM (2019) 260 final

publicat in M.Of. 816 din 08-oct-2019

Hotarirea 49/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Avizul Comisiei privind cererea Bosniei şi Herţegovinei de aderare la Uniunea Europeană - COM (2019) 261 final

publicat in M.Of. 816 din 08-oct-2019

Hotarirea 50/2019 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului şi a capacităţii de inovare a Europei - COM (2019) 330 final

publicat in M.Of. 816 din 08-oct-2019

Hotarirea 51/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Institutul European de Inovare şi Tehnologie (reformare) - COM (2019) 331 final

publicat in M.Of. 816 din 08-oct-2019

Hotarirea 52/2019 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a Planului de acţiune împotriva dezinformării - JOIN (2019) 12 final

publicat in M.Of. 816 din 08-oct-2019

Decizia 256/2019 privind numirea domnului Raul-Cristian Petrescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 816 din 08-oct-2019

Ordinul 1181/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 816 din 08-oct-2019

Hotarire din 2019 în Cauza Ana Ionescu şi alţii împotriva României

publicat in M.Of. 816 din 08-oct-2019

Ordinul 3197/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 816 din 08-oct-2019

Ordinul 1407/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 816 din 08-oct-2019