Rasfoire documente

Legea 168/2019 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Decretul 725/2019 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Legea 169/2019 pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Decretul 726/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Legea 170/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Decretul 727/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Legea 171/2019 privind exonerarea de la plată a unor obligaţii

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Decretul 728/2019 pentru promulgarea Legii privind exonerarea de la plată a unor obligaţii

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Legea 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Decretul 729/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Legea 173/2019 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Ordinul 3195/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Decretul 730/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Decizia 424/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 prin raportare la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, precum şi a sintagmei ''în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă'' din cuprinsul art. 4 alin. (1) al aceluiaşi act normativ

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Ordinul 1184/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Ordinul 1109/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BEST-CAR LEASING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019

Ordinul 1406/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 815 din 08-oct-2019