Rasfoire documente

Decretul 97/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decretul 98/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decretul 99/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decretul 100/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decretul 101/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decretul 102/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decretul 103/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decretul 104/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decretul 105/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decretul 106/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decizia 2/2019 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decizia 1/2019 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decretul 93/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decretul 94/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decretul 95/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decretul 96/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decizia 5/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 20.515/2017 pentru explorarea resurselor de lignit în perimetrul Tăbârţa-Floreşti, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MOTRULENI MINERAL GROUP - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 388/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Ordinul 167/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Hotarirea 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Ordinul 194/2019 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Ordonanta 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019