Rasfoire documente

Ordinul 1490/2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 807 din 04-oct-2019

Decretul 720/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 807 din 04-oct-2019

Decizia 456/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 807 din 04-oct-2019

Hotarirea 720/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Stadion Steaua'', municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 807 din 04-oct-2019

Hotarirea 721/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Stadionul Naţional de Rugby «Arcul de Triumf»'', municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 807 din 04-oct-2019

Ordinul M.189/2019 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.66/2019 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare esenţiale destinate să asigure interesele de securitate ale statului român, precum şi a secretariatului tehnic al acesteia

publicat in M.Of. 807 din 04-oct-2019

Ordinul 1428/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

publicat in M.Of. 807 din 04-oct-2019

Ordinul 1439/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.056/2019 pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare şi funcţionare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 807 din 04-oct-2019

Ordinul 3223/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii octombrie 2019

publicat in M.Of. 807 din 04-oct-2019