Rasfoire documente

Ordinul 194/2019 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei referitoare la comercializarea energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor

publicat in M.Of. 805 din 04-oct-2019

Hotarirea 193/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018

publicat in M.Of. 805 din 04-oct-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 9 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 805 din 04-oct-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 27 august 2019

publicat in M.Of. 805 din 04-oct-2019

Ordinul 1480/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

publicat in M.Of. 805 din 04-oct-2019

Metodologie din 2019 privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

publicat in M.Of. 805 din 04-oct-2019

Ordinul 3192/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

publicat in M.Of. 805 din 04-oct-2019

Decizia 848/2019 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 781/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

publicat in M.Of. 805 din 04-oct-2019