Rasfoire documente

Metodologie din 2019 de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 804 din 03-oct-2019

Hotarirea 46/2019 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 804 din 03-oct-2019

Decretul 719/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

publicat in M.Of. 804 din 03-oct-2019

Decizia 289/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 804 din 03-oct-2019

Decizia 251/2019 privind eliberarea doamnei Cristina Andronic din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 804 din 03-oct-2019

Ordinul 1263/2019 privind aprobarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 804 din 03-oct-2019