Rasfoire documente

Ordinul 1470/2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 793 din 30-sep-2019

Decizia 245/2019 privind exercitarea unei funcţii de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 793 din 30-sep-2019

Decizia 246/2019 privind numirea domnului Ciprian-Adrian Florescu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 793 din 30-sep-2019

Decizia 248/2019 privind eliberarea domnului Ion Iordăchescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 793 din 30-sep-2019

Hotarirea 32/2019 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

publicat in M.Of. 793 din 30-sep-2019

Circulara 18/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de învăţământ superior românesc la Cluj

publicat in M.Of. 793 din 30-sep-2019

Decizia 247/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Alin-Iulian Voicescu, director executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 793 din 30-sep-2019