Rasfoire documente

Ordinul 3040/2019 privind modificarea Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.741/2018

publicat in M.Of. 798 din 02-oct-2019

Ordinul 5146/2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile

publicat in M.Of. 798 din 02-oct-2019

Ordinul 237/2019 pentru aprobarea Normelor privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear

publicat in M.Of. 798 din 02-oct-2019

Norma din 2019 privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear

publicat in M.Of. 798 din 02-oct-2019

Ordinul 493/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Codrul, al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Doloşmanu şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Vişina din judeţul Tulcea, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 798 din 02-oct-2019

Ordinul 981/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

publicat in M.Of. 798 din 02-oct-2019

Ordinul 3153/2019 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 798 din 02-oct-2019