Rasfoire documente

Decretul 711/2019 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 796 din 01-oct-2019

Ordinul M.186/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asigurarea sprijinului naţiunii gazdă, de către România, forţelor armate străine care intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul naţional

publicat in M.Of. 796 din 01-oct-2019

Ordinul 343/2019 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna septembrie 2019

publicat in M.Of. 796 din 01-oct-2019

Decretul 708/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 796 din 01-oct-2019

Decretul 709/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 796 din 01-oct-2019

Ordinul 3207/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de alocare a sumelor ce se virează către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., reprezentând credite bugetare pentru susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.306/2009

publicat in M.Of. 796 din 01-oct-2019

Decizia 25/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 796 din 01-oct-2019