Rasfoire documente

Ordinul 1430/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a 'Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate'

publicat in M.Of. 794 din 01-oct-2019

Ordinul 1376/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a 'Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate'

publicat in M.Of. 794 din 01-oct-2019

Ordinul 3063/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

publicat in M.Of. 794 din 01-oct-2019

Decretul 707/2019 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ

publicat in M.Of. 794 din 01-oct-2019

Decizia 426/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 794 din 01-oct-2019

Ordinul 1102/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''ICEM'' - S.A.

publicat in M.Of. 794 din 01-oct-2019

Ordinul 1129/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea PRELMEC - S.A. unde Societatea Uzina Mecanică ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

publicat in M.Of. 794 din 01-oct-2019

Hotarirea 7/2019 privind radierea din Registrul general a Societăţii BALKAN CREDIT IFN - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

publicat in M.Of. 794 din 01-oct-2019

Ordinul 3154/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''ICEM'' - S.A.

publicat in M.Of. 794 din 01-oct-2019

Ordinul 1345/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''ICEM'' - S.A.

publicat in M.Of. 794 din 01-oct-2019

Ordinul 3180/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea PRELMEC - S.A. unde Societatea Uzina Mecanică ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

publicat in M.Of. 794 din 01-oct-2019

Ordinul 1361/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea PRELMEC - S.A. unde Societatea Uzina Mecanică ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

publicat in M.Of. 794 din 01-oct-2019