Rasfoire documente

Hotarirea 20/2019 privind contestarea înregistrării candidaturii şi a semnului electoral ale domnului Ilie-Dan Barna la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

publicat in M.Of. 782 din 26-sep-2019

Ordinul 561/2019 pentru modificarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019

publicat in M.Of. 782 din 26-sep-2019

Ordinul 1263/2019 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.267(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 10 iulie 2018

publicat in M.Of. 782 din 26-sep-2019

Hotarirea 43/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 782 din 26-sep-2019

Hotarirea 44/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care îşi protejează cetăţenii şi sporeşte calitatea vieţii acestora - COM (2019) 149

publicat in M.Of. 782 din 26-sep-2019

Hotarirea 45/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii - COM (2019) 195

publicat in M.Of. 782 din 26-sep-2019

Hotarirea 19/2019 privind contestarea înregistrării candidaturii şi a semnului electoral ale domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

publicat in M.Of. 782 din 26-sep-2019

Ordinul 1264/2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.411(97) şi Rezoluţia MSC.441(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016, respectiv 24 mai 2018

publicat in M.Of. 782 din 26-sep-2019

Rezolutia MSC.411(97)/2016 AMENDAMENTE la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC)

publicat in M.Of. 782 din 26-sep-2019

Rezolutia MSC.441(99)/2018 AMENDAMENTE la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC)

publicat in M.Of. 782 din 26-sep-2019

Ordinul 5191/2019 privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2019-2020

publicat in M.Of. 782 din 26-sep-2019