Rasfoire documente

Ordinul 3074/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Rose Garden Kids'' din oraşul Popeşti-Leordeni

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2019

Decizia 614/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 18 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2019

Hotarirea 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2019

Metodologie din 2019 pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole, precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2019

Metodologie din 2019 pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea animalelor, precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2019

Ordinul 1777/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2019

Rectificare din 2019 la anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 34/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, chitanţier, invitaţie, sigiliu metalic pentru ceară şi sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2019