Rasfoire documente

Hotarirea 42/2019 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 788 din 27-sep-2019

Hotarirea 43/2019 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Uniunea Europeană şi Asia Centrală: noi oportunităţi pentru un parteneriat mai puternic - JOIN (2019) 9 final

publicat in M.Of. 788 din 27-sep-2019

Hotarirea 44/2019 referitoare la Raportul comun către Parlamentul European şi Consiliu privind punerea în aplicare a Planului de acţiune vizând mobilitatea militară - JOIN (2019) 11 final

publicat in M.Of. 788 din 27-sep-2019

Hotarirea 41/2019 [A] privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Radu Moraru la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

publicat in M.Of. 788 din 27-sep-2019

Hotarirea 45/2019 [A] privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Bogdan Mihail Zamfir la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

publicat in M.Of. 788 din 27-sep-2019

Hotarirea 53/2019 [A] privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Marin Duţă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

publicat in M.Of. 788 din 27-sep-2019

Ordinul M.188/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 788 din 27-sep-2019

Decizia 1685/2019 privind aprobarea Procedurii de verificare a respectării criteriilor minime la elaborarea auditurilor energetice

publicat in M.Of. 788 din 27-sep-2019

Procedura din 2019 de verificare a respectării criteriilor minime la elaborarea auditurilor energetice

publicat in M.Of. 788 din 27-sep-2019