Rasfoire documente

Hotarirea 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 771 din 24-sep-2019

Hotarirea 38/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei - Supraveghere consolidată - Grecia - COM (2019) 170 final

publicat in M.Of. 771 din 24-sep-2019

Hotarirea 39/2019 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor - COM (2019) 208 final

publicat in M.Of. 771 din 24-sep-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 81/2019 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, prevăzute în Metodologia privind remuneraţiile datorate titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 266/2011, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 198/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 4 septembrie 2019

publicat in M.Of. 771 din 24-sep-2019