Rasfoire documente

Ordinul 1627/2019 privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis ''România Start Up Plus'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 ''Locuri de muncă pentru toţi'', obiectivul specific 3.7 ''Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană'', aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016

publicat in M.Of. 778 din 25-sep-2019

Ordinul 2531/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.080/2019 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum şi a unor măsuri privind preluarea activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă

publicat in M.Of. 778 din 25-sep-2019

Ordinul 5080/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''primar'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Inaschool'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 778 din 25-sep-2019

Ordinul 1626/2019 privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis ''Diaspora Start Up'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 ''Locuri de muncă pentru toţi'', obiectivul specific 3.7 ''Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană'', aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016

publicat in M.Of. 778 din 25-sep-2019

Ordinul 190/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

publicat in M.Of. 778 din 25-sep-2019

Ordinul 191/2019 privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 778 din 25-sep-2019