Rasfoire documente

Ordinul 15/2019 pentru aprobarea Acordului-cadru privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Acord-Cadru din 2019 privind stabilirea cheltuielilor anuale convenite cu operatorii, pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de tehnologie şi perfecţionare profesională

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Decizia 62/2019 privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.425/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă minerală terapeutică în perimetrul Onceşti, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Comuna Onceşti, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Decizia 63/2019 privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.429/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul geotermal Primăria Borş, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Comuna Borş, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Rezolutia MSC.404(96)/2016 Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Ordinul 1239/2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.302(72) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.440(99) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2018

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Rezolutia MEPC.302(72)/2018 Amendamente la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) - (Model de Certificat internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase)

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Rezolutia MSC.440(99)/2018 Amendamente la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC)

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Ordinul 1244/2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.404(96) a Comitetului de siguranţă maritimă din 19 mai 2016

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Ordinul 5115/2019 privind aprobarea Procedurii pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Procedura din 2019 pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Hotarirea 10/2019 pentru completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Ordinul 960/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BT DIRECT IFN - S.A.

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019