Rasfoire documente

Decizia 293/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Codul penal

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Decizia 313/2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 1108/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Verde, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 1118/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Culturală a Rutenilor din România, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 11340/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Creştin Democrată din România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 11354/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 11503/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 11777/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Republican din România, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 11778/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Bulgară din Banat România, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 11779/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Armenilor din România, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 11780/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Socialist Român, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 11830/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Blocul Unităţii Naţionale, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 12003/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Unităţii Sociale din România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 12004/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Bulgară din Banat România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 13053/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Ecologist Român, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 13121/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul România Mare, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 13358/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Alianţa Noastră România, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019

Raportul 13359/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Culturală a Rutenilor din România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

publicat in M.Of. 766 din 20-sep-2019