Rasfoire documente

Hotarirea 40/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 764 din 20-sep-2019

Hotarirea 41/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cum construim încrederea cetăţenilor într-o inteligenţă artificială centrată pe factorul uman - COM(2019) 168

publicat in M.Of. 764 din 20-sep-2019

Hotarirea 42/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Uniunea Europeană, America Latină şi zona Caraibelor: unirea forţelor pentru un viitor comun JOIN (2019) 6

publicat in M.Of. 764 din 20-sep-2019

Decretul 704/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 764 din 20-sep-2019

Decretul 705/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 764 din 20-sep-2019

Decretul 706/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 764 din 20-sep-2019

Hotarirea 701/2019 privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 764 din 20-sep-2019

Hotarirea 702/2019 privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Cercetării şi Inovării, precum şi de instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia şi a termenelor de menţinere în nivelurile de clasificare

publicat in M.Of. 764 din 20-sep-2019

Hotarirea 708/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Centrul Naţional de Învăţământ Turistic ''CNIT'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 764 din 20-sep-2019

Ordinul 1262/2019 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 11 iunie 2018

publicat in M.Of. 764 din 20-sep-2019

Ordinul 1412/2019 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

publicat in M.Of. 764 din 20-sep-2019

Ordinul 5085/2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 764 din 20-sep-2019

Decizia 35/2019 referitoare la lămurirea dispozitivului Deciziei nr. 44 din 21 noiembrie 2016 pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 764 din 20-sep-2019