Rasfoire documente

Decretul 703/2019 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, ''Cartierul pentru justiţie'', dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019

publicat in M.Of. 753 din 17-sep-2019

Hotarirea 680/2019 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Galaţi din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 753 din 17-sep-2019

Ordinul S.M.Ap/S-72/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 753 din 17-sep-2019

Hotarirea 683/2019 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării, a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A., Sucursala de Transport Bacău, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Craiova, Sucursala de Transport Piteşti, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara

publicat in M.Of. 753 din 17-sep-2019

Hotarirea 687/2019 pentru aprobarea Acordului de cooperare culturală dintre Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Culturii şi Sportului din Georgia, semnat la Bucureşti la 15 aprilie 2019

publicat in M.Of. 753 din 17-sep-2019

Acord din 2019 de cooperare culturală între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Culturii şi Sportului din Georgia

publicat in M.Of. 753 din 17-sep-2019

Ordinul S.M.Ap/S-73/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 753 din 17-sep-2019

Ordinul 5030/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''economic'', calificarea profesională ''asistent de gestiune'', din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Vasile Deac'' din municipiul Vatra Dornei

publicat in M.Of. 753 din 17-sep-2019

Hotarirea 684/2019 pentru modificarea poziţiei nr. 20 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 753 din 17-sep-2019