Rasfoire documente

Hotarirea 674/2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru finanţarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 751 din 16-sep-2019

Hotarirea 678/2019 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Dealul Spirii'' Bucureşti-Ilfov, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 751 din 16-sep-2019

Ordinul 5108/2019 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi a modelelor pentru avizarea de către comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

publicat in M.Of. 751 din 16-sep-2019

Decizia 269/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 751 din 16-sep-2019