Rasfoire documente

Decizia 282/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 758 din 18-sep-2019

Hotarirea 691/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2007

publicat in M.Of. 758 din 18-sep-2019

Ordinul 1243/2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.403(96) şi Rezoluţia MSC.410(97) ale Comitetului de siguranţă maritimă din 19 mai 2016, respectiv 25 noiembrie 2016

publicat in M.Of. 758 din 18-sep-2019

Rezolutia MSC.403(96)/2016 Amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS)

publicat in M.Of. 758 din 18-sep-2019

Rezolutia MSC.410(97)/2016 Amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS)

publicat in M.Of. 758 din 18-sep-2019

Ordinul 5087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 758 din 18-sep-2019