Rasfoire documente

Hotarirea 37/2019 privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

publicat in M.Of. 757 din 18-sep-2019

Decretul 700/2019 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară, cu însemn de război

publicat in M.Of. 757 din 18-sep-2019

Decretul 701/2019 privind conferirea Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

publicat in M.Of. 757 din 18-sep-2019

Decizia 335/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 757 din 18-sep-2019

Hotarirea 685/2019 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Lugoj, judeţul Timiş, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1252 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 757 din 18-sep-2019

Hotarirea 686/2019 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2911 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 757 din 18-sep-2019

Hotarirea 688/2019 privind transmiterea unor imobile din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, precum şi modificarea şi completarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, după comasare, prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 757 din 18-sep-2019

Hotarirea 697/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Săcălăşeni, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 757 din 18-sep-2019

Hotarirea 699/2019 privind redistribuirea creditelor bugetare alocate la titlul ''Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă'' în bugetul pe anul 2019 între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 757 din 18-sep-2019

Hotarirea 700/2019 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie SINA''

publicat in M.Of. 757 din 18-sep-2019

Ordinul 119/2019 privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.519/2006 pentru aprobarea ''Normelor metodologice privind utilizarea chitanţelor de amenzi contravenţionale privind circulaţia pe drumurile publice''

publicat in M.Of. 757 din 18-sep-2019