Rasfoire documente

Decretul 694/2019 privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 756 din 17-sep-2019

Decizia 234/2019 privind numirea domnului Claudiu-Sorin Roşu-Mareş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 756 din 17-sep-2019

Decizia 235/2019 privind numirea doamnei Ioana Ciupe-Gudiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 756 din 17-sep-2019

Decizia 236/2019 privind numirea domnului Dumitru Enache în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 756 din 17-sep-2019

Decizia 237/2019 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Victor Boştinaru

publicat in M.Of. 756 din 17-sep-2019

Decizia 238/2019 privind numirea domnului Mihai Tomescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

publicat in M.Of. 756 din 17-sep-2019

Decizia 239/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 756 din 17-sep-2019

Decizia 240/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Georgeta Bumbac, director general al Direcţiei generale economice, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 756 din 17-sep-2019

Ordinul 115/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011

publicat in M.Of. 756 din 17-sep-2019

Ordinul 15191/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 756 din 17-sep-2019

Ordinul 928/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii MADO LEASING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 756 din 17-sep-2019

Ordinul 1119/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 756 din 17-sep-2019

Ordinul 2844/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 756 din 17-sep-2019