Rasfoire documente

Hotarirea 670/2019 pentru suplimentarea bugetelor Autorităţii Electorale Permanente şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

publicat in M.Of. 741 din 11-sep-2019

Ordinul 2288/2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenţei reciproce la recuperare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 741 din 11-sep-2019

Hotarirea 660/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională ''Poşta Română'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 741 din 11-sep-2019

Ordinul 5104/2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.062/2017

publicat in M.Of. 741 din 11-sep-2019

Rectificare din 2019 la forma republicată a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 13 septembrie 2012

publicat in M.Of. 741 din 11-sep-2019

Hotarirea 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 741 din 11-sep-2019

Hotarirea 667/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Spital Regional de Urgenţă Cluj''

publicat in M.Of. 741 din 11-sep-2019