Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 65/2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

publicat in M.Of. 749 din 13-sep-2019

Decretul 699/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 749 din 13-sep-2019

Decretul 695/2019 privind conferirea titlului de ''Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant''

publicat in M.Of. 749 din 13-sep-2019

Decretul 696/2019 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 749 din 13-sep-2019

Decretul 697/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 749 din 13-sep-2019

Decretul 698/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 749 din 13-sep-2019

Hotarirea 673/2019 privind votul prin corespondenţă

publicat in M.Of. 749 din 13-sep-2019

Ordinul 965/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 749 din 13-sep-2019

Ordinul 1225/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 600/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă - RACR-REAC

publicat in M.Of. 749 din 13-sep-2019

Ordinul 2799/2019 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Situl arheologic subacvatic, cod LMI CT-I-s-A-02561

publicat in M.Of. 749 din 13-sep-2019

Ordinul 3062/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 749 din 13-sep-2019

Ordinul 1202/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 749 din 13-sep-2019