Rasfoire documente

Ordinul 1204/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE

publicat in M.Of. 747 din 13-sep-2019

Decizia 423/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (4) şi (6) din Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 747 din 13-sep-2019

Ordinul 878/2019 pentru completarea secţiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007

publicat in M.Of. 747 din 13-sep-2019

Ordinul 1053/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

publicat in M.Of. 747 din 13-sep-2019

Ordinul 3064/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii septembrie 2019

publicat in M.Of. 747 din 13-sep-2019

Ordinul 4909/2019 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 747 din 13-sep-2019

Ordinul 5049/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Winnie Academy'' din municipiul Oradea

publicat in M.Of. 747 din 13-sep-2019

Ordinul 2237/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

publicat in M.Of. 747 din 13-sep-2019

Hotarirea 672/2019 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 747 din 13-sep-2019