Rasfoire documente

Hotarirea 668/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 744 din 12-sep-2019

Hotarirea 38/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 744 din 12-sep-2019

Hotarirea 39/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

publicat in M.Of. 744 din 12-sep-2019

Decretul 693/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 744 din 12-sep-2019

Decizia 223/2019 privind aprobarea componenţei comisiei de control în vederea desfăşurării activităţilor de control la nivelul proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene din cadrul Ministerului Economiei şi Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 744 din 12-sep-2019

Ordinul 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor

publicat in M.Of. 744 din 12-sep-2019

Metodologie din 2019 privind mobilitatea academică a studenţilor

publicat in M.Of. 744 din 12-sep-2019

Hotarirea 661/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''AVIOANE CRAIOVA'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 744 din 12-sep-2019

Ordinul 120/2019 pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 744 din 12-sep-2019

Hotarirea 662/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 744 din 12-sep-2019