Rasfoire documente

Ordinul 1203/2018 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii DEBO LEASING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 73 din 30-ian-2019

Decizia 631/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului aflat în faliment'' din art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 73 din 30-ian-2019

Ordinul 5/2019 pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.411/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 73 din 30-ian-2019

Decizia 18/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: ''dacă acţiunea unică de transport, respectiv deţinerea fără drept pentru consum a drogurilor de risc sau de mare risc pe teritoriul altui stat şi, ulterior, pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infracţiunilor prevăzute de art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în concurs formal de infracţiuni sau constituie infracţiunea unică prevăzută de art. 4 din aceeaşi lege''

publicat in M.Of. 73 din 30-ian-2019