Rasfoire documente

Ordinul 182/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Humintrade - S.R.L.

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019

Decretul 689/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019

Decretul 688/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019

Hotarirea 34/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019

Hotarirea 35/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la documentul de reflecţie - Către o Europă durabilă până în 2030 - COM(2019) 22

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019

Hotarirea 36/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Standarde armonizate: Sporirea transparenţei şi a securităţii juridice pentru o piaţă unică pe deplin funcţională - COM (2019) 764

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019

Hotarirea 37/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020 - COM (2018) 785

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019

Regulament din 2019 privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea HUMINTRADE - S.R.L.

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019

Ordinul 992/2019 privind stabilirea diplomelor, premiilor şi distincţiilor acordate de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019

Ordinul 993/2019 privind instituirea zilei de 29 octombrie ca Ziua Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019

Hotarirea 1/H/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 şi a aparatului de lucru al acestora

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 şi a aparatului de lucru al acestora

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019