Rasfoire documente

Ordinul 5093/2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018

publicat in M.Of. 726 din 04-sep-2019

Hotarirea 610/2019 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Sistemul electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viaţă (ONRC V2.0)''

publicat in M.Of. 726 din 04-sep-2019

Hotarirea 628/2019 privind acordarea cetăţeniei române domnului Richard Kristopher Jameill

publicat in M.Of. 726 din 04-sep-2019

Hotarirea 629/2019 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 3 alin. (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice

publicat in M.Of. 726 din 04-sep-2019

Decizia 215/2019 privind eliberarea doamnei Andreea Păstîrnac din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 726 din 04-sep-2019

Ordinul 2830/2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2019

publicat in M.Of. 726 din 04-sep-2019

Ordinul 185/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu şi pentru centralele electrice formate din module generatoare care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu

publicat in M.Of. 726 din 04-sep-2019

Ordinul 186/2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

publicat in M.Of. 726 din 04-sep-2019

Procedura din 2019 privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

publicat in M.Of. 726 din 04-sep-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 6 februarie 2019

publicat in M.Of. 726 din 04-sep-2019