Rasfoire documente

Statut din 2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 724 din 03-sep-2019

Hotarirea 625/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Vrancea, Timiş, Ialomiţa, Constanţa, Ilfov, Caraş-Severin şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 724 din 03-sep-2019

Hotarirea 626/2019 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea în România a Reuniunii miniştrilor apărării din Europa de Sud-Est, în perioada 14-17 octombrie 2019

publicat in M.Of. 724 din 03-sep-2019

Hotarirea 627/2019 privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Brăila, Galaţi, Buzău, Tulcea, Iaşi, Timiş, Giurgiu, Gorj, Dolj, Cluj şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 724 din 03-sep-2019

Hotarirea 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 724 din 03-sep-2019

Cod din 2007 de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 724 din 03-sep-2019