Rasfoire documente

Regulamentul 1/2019 privind includerea entităţilor în planul de redresare

publicat in M.Of. 715 din 30-aug-2019

Decizia 10/2019 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 715 din 30-aug-2019

Decretul 675/2019 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Cultural

publicat in M.Of. 715 din 30-aug-2019

Ordinul 1191/2019 privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră

publicat in M.Of. 715 din 30-aug-2019

Ordinul 1266/2019 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi ministrului finanţelor publice nr. 698/1.425/2016

publicat in M.Of. 715 din 30-aug-2019

Ordinul 2756/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu

publicat in M.Of. 715 din 30-aug-2019

Ordinul 165/2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 715 din 30-aug-2019

Ordinul 2730/2019 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi ministrului finanţelor publice nr. 698/1.425/2016

publicat in M.Of. 715 din 30-aug-2019