Rasfoire documente

Decretul 668/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019

Decretul 669/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019

Hotarirea 607/2019 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2300 şi 3530, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru trecerea unei părţi din imobilul 3530 din domeniul public în domeniul privat al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019

Hotarirea 608/2019 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Suceava, Constanţa, Braşov, Vrancea, Vâlcea, Dolj, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Mureş, Harghita, Prahova şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019

Hotarirea 609/2019 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019

Hotarirea 612/2019 pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 565/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sebeş-Turda'' - lot 1 secţiunea B, km 14+000-km 17+000, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/2017

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019

Ordinul 4381/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Camigo'' din municipiul Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019

Ordinul 4384/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''mecanică'', calificarea profesională ''tehnician proiectant în construcţia de maşini'', domeniul ''electronică automatizări'', calificarea profesională ''tehnician electronist echipamente de autorizări'', domeniul ''textile-pielărie'', calificarea profesională ''designer vestimentar'', respectiv nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''servicii'', domeniul ''turism şi alimentaţie'', calificarea profesională ''tehnician în gastronomie'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Balş

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019

Ordinul 4389/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''preşcolar'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Alexandru D. Ghica'' din municipiul Olteniţa

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019

Raportul 15814/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal cu ocazia referendumului naţional din data de 26 mai 2019

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019

Raportul 15955/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Mişcarea Populară - sediul central

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019

Raportul 16551/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Mişcarea Populară, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019

Raportul 16553/2019 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019

Hotarirea 9/2019 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 7/2018 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 701 din 26-aug-2019