Rasfoire documente

Decizia 642/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 918 alin. (1), art. 921 alin. (1) şi art. 922 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 70 din 29-ian-2019

Decizia 660/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 70 din 29-ian-2019

Hotarirea 19/2019 privind aprobarea desfăşurării activităţilor aferente organizării la Bucureşti, în contextul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019, a reuniunii membrilor Consiliului Supraveghetorilor - EIOPA - Strategy Day şi a reuniunii Consiliului Supraveghetorilor ESMA, precum şi a normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol ce se vor efectua în cadrul acestor activităţi

publicat in M.Of. 70 din 29-ian-2019

Hotarirea 22/2019 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 - 2020

publicat in M.Of. 70 din 29-ian-2019

Hotarirea 23/2019 pentru aprobarea tarifului şi a normelor metodologice privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor

publicat in M.Of. 70 din 29-ian-2019

Ordinul 68/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

publicat in M.Of. 70 din 29-ian-2019

Ordinul 128/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

publicat in M.Of. 70 din 29-ian-2019