Rasfoire documente

Ordonanta 23/2019 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

publicat in M.Of. 709 din 29-aug-2019

Ordonanta 24/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

publicat in M.Of. 709 din 29-aug-2019

Ordinul 179/2019 pentru aprobarea Normei de securitate radiologică privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante

publicat in M.Of. 709 din 29-aug-2019

Norma din 2019 de securitate radiologică privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante

publicat in M.Of. 709 din 29-aug-2019

Ordinul 1182/2019 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

publicat in M.Of. 709 din 29-aug-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor/nodurilor de consum şi de verificare a conformităţii acestora cu cerinţele tehnice de racordare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 12 august 2019

publicat in M.Of. 709 din 29-aug-2019

Ordinul 3406/C/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie

publicat in M.Of. 709 din 29-aug-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie

publicat in M.Of. 709 din 29-aug-2019