Rasfoire documente

Hotarirea 602/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Florescu Ciprian-Adrian

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Hotarirea 603/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Hotarirea 604/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către doamna Minea Maria

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Decizia 209/2019 pentru numirea domnului Ciprian-Adrian Florescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Ordinul M.161/2019 pentru aprobarea Normelor privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Ordinul 454/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Iveşti Plot 47 din judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Ordinul 494/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în România, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 87/2018

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Ordinul 4501/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Spiriduşii Năzdrăvani'' din municipiul Braşov

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Ordinul 4502/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Soli Deo Gloria'' din satul Vaideiu

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Circulara 14/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi punerea în circulaţie a unei monede din alamă, cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Regele Ferdinand I Întregitorul

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 9 august 2019

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Norma din 2019 privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019