Rasfoire documente

Decizia 205/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Mocanu din funcţia de secretar de stat, Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 691 din 21-aug-2019

Decizia 206/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Mădălina Popovici a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 691 din 21-aug-2019

Decizia 207/2019 privind numirea domnului Liviu Vasilescu în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române

publicat in M.Of. 691 din 21-aug-2019

Decizia 208/2019 pentru numirea domnului Dănuţ Alexandru Potor în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 691 din 21-aug-2019

Ordinul 2643/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 691 din 21-aug-2019

Ordinul 179/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale

publicat in M.Of. 691 din 21-aug-2019