Rasfoire documente

Decizia 338/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2), art. 34 alin. (1) şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 683 din 19-aug-2019

Decizia 374/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 538 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 683 din 19-aug-2019

Ordinul 2137/2019 privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea produselor din tutun

publicat in M.Of. 683 din 19-aug-2019

Ordinul 2138/2019 privind contractele de stocare de date încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun

publicat in M.Of. 683 din 19-aug-2019

Ordinul 2741/2019 pentru aprobarea machetei ''Solicitare de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale''

publicat in M.Of. 683 din 19-aug-2019

Decizia 1000/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AB BROKER - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 683 din 19-aug-2019

Ordinul 1229/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 683 din 19-aug-2019