Rasfoire documente

Ordinul 299/2019 pentru modificarea art. 2 din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 32/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în România

publicat in M.Of. 682 din 19-aug-2019

Ordinul 294/2019 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 99/2019

publicat in M.Of. 682 din 19-aug-2019

Hotarirea 592/2019 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiţii, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, din ''Esplanada'' în ''Cartierul pentru Justiţie'' şi ''proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti'', precum şi pentru aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului

publicat in M.Of. 682 din 19-aug-2019

Hotarirea 594/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extindere cimitir militar în cazarma 3430 Bucureşti''

publicat in M.Of. 682 din 19-aug-2019

Hotarirea 595/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 682 din 19-aug-2019

Hotarirea 596/2019 privind aprobarea desfiinţării Bazei sportive ''Complex Sportiv Forex Braşov'', situată în municipiul Braşov, Strada Turnului nr. 1

publicat in M.Of. 682 din 19-aug-2019

Hotarirea 598/2019 privind scoaterea din inventarul centralizat a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curţii de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 682 din 19-aug-2019