Rasfoire documente

Ordinul M.109/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYSECURITY'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 688 din 20-aug-2019

Ordinul 365/2019 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice

publicat in M.Of. 688 din 20-aug-2019

Ordinul 2010/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat ''Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor'', cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

publicat in M.Of. 688 din 20-aug-2019

Ordinul 4399/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Dreamland'' - sediul 2 din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 688 din 20-aug-2019

Ordinul 2697/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYSECURITY'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 688 din 20-aug-2019

Ordinul 915/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYSECURITY'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 688 din 20-aug-2019

Ordinul 4398/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Adventistă cu program prelungit ''Albinuţa'' din comuna Halmeu

publicat in M.Of. 688 din 20-aug-2019